Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

To nie jest kwestia naiwności. Po prostu masz nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Lepiej. Cokolwiek to znaczy. 
To był całkiem chujowy dzień. Dobranoc
— Michał Juszczyk
Reposted fromreksi0 reksi0 viacharliephetamine charliephetamine
Teraz dawno nic nie pisałam, więc już zdążyłam zapomnieć, jak to się robi. No chyba się siada, wypija się pięć kaw i się pisze. Przedtem przez dwa lata się łazi i marudzi, że się jest nikim, nie ma się żadnego talentu i najwyżej zostanie się bibliotekarką.

Dorota Masłowska

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Złośli­we, że ból na­piera do­piero wie­czo­rem, będąc już tyl­ko z sa­mym sobą, a nie za dnia - w tłumie ludzkich spojrzeń.
Reposted fromsuonce suonce viacharliephetamine charliephetamine
wyjeżdżam. i obiecuję sobie, że nabiorę dystansu, zapomnę o wszystkim złym, co się zdarzyło i wrócę lepsza, silniejsza.
— to jak nowe życie.
Nie mogę żyć z ludźmi. To bydło i idioci.
— S.I.Witkiewicz.

Boję się jutra. Boję się, że nie będę wystarczająco mądra, wystarczająco zabawna, wystarczająco ładna. Po prostu nie wystarczająco dobra. Boję się popełnionych błędów, a jeszcze bardziej niewykorzystanych szans. Dnia, w którym oprócz dostępu do sieci zabraknie czegoś znacznie istotniejszego. Boję się myśli dotyczących przyszłości, i tego kim się stanę. Jaką rolę odegram w życiu innych ludzi i czy sposób w jakim pokieruję swoim własnym będzie miał znaczenie. Czy okaże się słusznym? Boję się zapomnienia i tego, że ja zapomnę. Rozstania, śmierci i pająków. Tęsknoty za dzieciństwem, które niosło za sobą dylemat - cola, czy pepsi, - wieczorynka, czy podchody. Boję się tego, że nie będę potrafiła przebaczyć. Boje się rozczarowania wynikającego z niemożności podjęcia jakichkolwiek działań. Boję się telefonu o 3 nad ranem, i tego co mógłby powiedzieć mi przerażony głos po drugiej stronie słuchawki. Boję się samotności i wszechobecnej pustki, którą w konsekwencji niesie za sobą miłość. Boję się stać w miejscu. Boję się straty osób mi najbliższych, dla których niegdyś warto było próbować. Boję się tego, że stanę się największym wrogiem dla siebie samej. Również tego, że nie będzie mi dane kiedyś spojrzeć na życie przez pryzmat czasu, czy też doświadczenia, z bladym uśmiechem tlącym się w kącikach ust. Boję się, że nie będę robić tego, co sprawia mi w życiu największą przyjemność. I tego, że gdzieś w tym wyścigu szczurów stracę życiowe ambicje, a w tej nieustannej pogoni, i dążeniu do bycia ' kimś' zgubię to, co najcenniejsze. Siebie.

— moje wypracowanie z polskiego, dostałam 5, więc chyba coś w tym jest.

November 26 2017

Od kiedy nie mogę Cię widywać, zrozumiałem jak bardzo Cię potrzebuję. (...) Od Twojego zniknięcia wszystko wydaje mi się nijakie.
— Haruki Murakami
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaczoo czoo
8504 ccb3
what
Reposted fromjstrbl jstrbl viaczoo czoo
Jak nie masz na coś wpływu, to postanów, że masz to w dupie.
— Andrzej Kopacki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaczoo czoo
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaczoo czoo
0204 d7cc
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa viaczoo czoo
2968 dacc
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaSylvka Sylvka

November 21 2017

Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa
5167 a61e 500
Reposted fromevaaristo evaaristo
1342 4c5c
Reposted fromtacolatawysoko tacolatawysoko viamoai moai

November 15 2017

4555 e1c2
Reposted fromretaliate retaliate viamagolek22 magolek22
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl