Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
7672 734e 500
Reposted fromtwice twice viaantoninaa antoninaa
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaantoninaa antoninaa
6428 295d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaantoninaa antoninaa
3717 b86f
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaantoninaa antoninaa
9681 293f
9083 6a1e 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
9041 6220
Reposted frommagdacnn magdacnn viamaou666 maou666

November 27 2017

Jest coś, co mnie zatruwa. Przychodzą momenty, gdy wcale nie czuję, że żyję. Paranoiczny nastrój, ten, który próbuję wyplewić z siebie od dwóch lat, pojawia się nagle, bez zapowiedzi i w najmniej oczekiwanym momencie. Przyspiesza serce, drżą ręce, skurcze mięśni chyba wszystkich narządów wewnętrznych, a w głowie myśl jak mantra- już nigdy nie porozmawiamy, nigdy nie dotknę jego włosów. Lęk przed opuszczeniem, lęk przed dokonanym.
Tak rozpadają się kolejne budowane przeze mnie światy.
" Wiem jak to jest, jak chce się umrzeć, jak boli uśmiech, jak próbujesz się dopasować a nie możesz, jak ranisz się zewnętrznie, by zabić wewnętrzny ból."          
4255 66af

Tak bardzo.. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl